Petitie voor het stopzetten van de PAD Midi

Teken de petitie

Wij, inwoners van de wijk Midi of gewone burgers die bezorgd zijn over een beredeneerde en duurzame ontwikkeling van het gebied, zijn tegen de goedkeuring van deze PAD Midi.

Dit plan lijkt inderdaad vooral bedoeld om megalomane projecten van grote private en semi-publieke grondbezitters het daglicht te laten zien: nieuw NMBS-hoofdkwartier met uitzicht op av. Fonsny, bouw van torens tot 150 m hoog … Het stimuleert speculatie met onroerend goed, die al aanwezig is, en wordt gedaan ten nadele van de bewoners van de omliggende wijken:

– De door de PAD geplande hoge gebouwen (tot 150 m) zullen een sterke en negatieve impact hebben op het landschap, uitzicht en zonneschijn. Deze bric-a-brac van bars en torens domineert het landschap en de uitzichten naar de vallei vanuit vele perspectieven (av. Du Roi, Chaussée de Waterloo-rue Théodore Verhaegen, rue de l’Instruction, bd Lemmonier, enz.) maar ook rechtstreeks vanuit woningen in de omliggende wijken (Keuregem, Sint-Gillis). Ze stelen kostbare uren zonneschijn en blokkeren het uitzicht op de lucht … die soms de laatste beschikbare natuurlijke ruimte in de buurt is voor de bewoners van deze dichtbevolkte buurten;

– De geplande bebouwingsdichtheid zal onvermijdelijk leiden tot extra autoverkeer, zelfs in een gebied dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Deze wijk is echter al een van de meest verzadigde van het Gewest door het auto- en vrachtwagenverkeer dat er doorheen gaat van en naar de Ring;

– De realisatie van het PAD brengt veel zware en energie-intensieve sloop- wederopbouwoperaties met zich mee (creëren van tonnen afval, transport van vrachtwagens, enz.). Het gaat immers om de sloop van veel gebouwen (250.000 m²) die soms amper 20 jaar oud zijn om er dichter bij te komen (500.000 m²). Dit afval is totaal in tegenspraak met elke ecologische ambitie en vermindering van de impact op het klimaat. – De projecten leggen een aaneengesloten reeks van werkplekken op voor meerdere jaren, waardoor de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte en de leefomstandigheden voor gebruikers, gebruikers en bewoners verder worden aangetast;

– De inwoners van de wijk Midi hebben behoefte aan scholen, kinderdagverblijven, sportfaciliteiten, betaalbare woningen, echt goed bereikbare parken, biodiversiteit … Het PAD-programma voldoet echter niet of slechts marginaal aan deze behoeften (bv. de geplande nieuwe huisvesting heeft geen sociaal karakter en er is geen andere uitrusting gepland) Tot slot vragen we om de stopzetting van deze PAD Midi. Anderzijds vragen we om het onderhoud of de vermindering van de bestaande hoogtes (soms al te hoog), een verbetering van de openbare ruimte, groene en doorlatende ruimten, het creëren van uitrusting en huisvesting die beantwoorden aan de behoeften van de bewoners, allemaal dingen die gedaan kunnen worden zonder door een PAD te gaan!

Petitie voor het stopzetten van de PAD Midi

2,913 handtekeningen = 97% van doel
0
3,000

Dernières signatures