Buurtbewoners gaan in beroep tegen de vergunning voor de NMBS-zetel en stellen ter plaatse hun Plan B voor

Buurtbewoners gaan in beroep tegen de vergunning voor de NMBS-zetel en stellen ter plaatse hun Plan B voor

Buurtbewoners gaan in beroep tegen de vergunning voor de NMBS-zetel en stellen ter plaatse hun Plan B voor

4 4 mensen hebben dit evenement bekeken.

De NMBS plant een mastodont van een hoofdzetel op de Fonsnylaan die fel gecontesteerd wordt door de buurtbewoners en in het bijzonder het collectief Midi Moins Une !. De Gemeente Sint-Gillis heeft al een beroep tegen de vergunning ingediend eind augustus 2022 maar dat werd verworpen. De gewestelijke overheid heeft opnieuw een identieke vergunning toegekend in de december 2022. De verenigingen en de bewoners hadden 60 dagen om de nieuwe vergunning aan te vallen bij de Raad van State. IEB, BRAL en CRU hebben samen met de buurtbewoners een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend op maandag 6 februari 2023.

Ze nodigen je uit op donderdag 9 februari 2023 om 10:00, op het Marcel Broodhaersplein tegenover het Postsorteercentrum, voor een toelichting over het verzoekschrift evenals geloofwaardige alternatieven die duidelijk minder nefast zijn voor de wijk. Het gaat erom goed na te denken over wat er al bestaat en te vermijden dat onnodige afbraak tot energieverspilling zou leiden.

Lees het persbericht.

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement:

 

Datum en tijd

09-02-2023 10:00

Share With Friends