Move'Hub, Nieuws

Opmerkingen Midi Moins Une ! over Move’Hub (nieuw openbaar onderzoek)

Hier vind je de opmerkingen van Midi Moins Une ! over de gewijzigde vergunningsaanvraag voor het Move’Hub-project.


Wil je zelf te reageren op het openbaar onderzoek?

Weet je niet goed hoe de dingen te formuleren? Haal gerust inspiratie uit de opmerkingen van Midi Moins Une !


1. Algemeen

Het huidige openbaar onderzoek betreft een gewijzigde aanvraag voor een gemengd dossier waarvoor Midi Moins Une ! in december 2023 reeds opmerkingen indiende.

De gewijzigde aanvraag bevat geen elementen die fundamentele veranderingen brengen in  het project dat voorgebracht werd in de overlegcommissie van december 2023. Ze beantwoordt ook niet aan de opmerkingen die voordien (op 08.12.2023) door Midi Moins Une ! werden doorgegeven. Die opmerkingen blijven dus actueel en we vragen dan ook dat ze meegenomen worden naar de huidige aanvraag.

We vinden het bijzonder spijtig dat de buitensporige hoogbouw behouden wordt, vooral wat betreft de hoektoren aan de Paul-Henri Spaaklaan/Ernest Blérotstraat. Maar ook in de Blérot- en de Barastraat is de hoogte verpletterend. De afwijkingen van de bouwhoogte zijn in tegenspraak met de richtlijnen die de Overheid in maart 2023 voorstelde in het document Zuidwijk: naar de woonvriendelijke stationsbuurt. Principes voor de aanleg van een woonvriendelijke stationsbuurt. Daarin staat: ‘Intussen blijven de GSV en het GBP het regelgevingskader vormen dat toepasselijk is voor eender welk bouwproject in de Zuidwijk. Aan de bevoegde autoriteiten wordt echter gevraagd om zich te baseren op de hierboven beschreven grote oriënteringen en die te gebruiken bij het onderzoek van de aanvragen van stedenbouwkundige vergunning als input voor hun beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.’.

De Barastraat wordt overweldigd door een bouwhoogte die disproportioneel is ten opzichte van de breedte van de straat. Maar ook het ontwerp van de gevels is banaal, homogeen en zorgt voor een massief blokgevoel dat absoluut niet overeenstemt met de gebouwen in de buurt. De omgeving bestaat uit kleine appartementsgebouwen of huizen in neoklassieke stijl.

Midi Moins Une ! gaat dus niet akkoord met het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning.

2. Besluit & alternatief voorstel

Gezien er geen zichtbare evolutie is ten opzichte van 2023, herhalen we hier nog eens onze conclusies bij onze opmerkingen van december 2023.

Het Move’Hub-project blijft uiteindelijk zorgen voor een te grote dichtheid, met hoogten die een negatieve impact hebben op de buurt, het uitzicht en de perspectieven verderaf. Het wijkt af van de GSV met argumenten die niet door de rechtspraak kunnen gerechtvaardigd worden en in tegenspraak zijn met de aanbevelingen van de Overheid, en dus, met het principe van een ‘goede plaatselijke aanleg’.

De vele ondergrondse parkeerplaatsen zorgen voor nog meer autoverkeer in een verzadigde wijk en verhogen het risico op overstromingen.

De voorziene woningen zijn niet afgestemd op de sociale noden van de wijk en zorgen voor een verhoogde druk op de bestaande voorzieningen (crèches…). Het project besteedt hier geen aandacht aan want het biedt geen enkel concreet voorstel op dat vlak.

Midi Moins Une ! vindt dat het huidige project geweigerd moet worden. Een project wordt aanvaardbaar als het de bouwprofielen toepast volgens de regels van de GSV: gelijkvloers + 8 aan de Paul-Henri Spaaklaan en de Blérotstraat, en gelijkvloers + 4 aan de Barastraat. Het project moet ook de nodige voorzieningen bepalen en zich beperken tot een strikt minimum aan parkeerplaatsen, waardoor er op minimale diepte gegraven moet worden.

We bevinden ons hier in een zone met een gebrek aan groene ruimte en die sterk onderhevig is aan het ontstaan van hitte-eilanden. Een nieuw project zou een openbaar park moeten voorzien, aangelegd op de vollegrond zone en met een brede opening naar de Barastraat toe. Zo ontstaat een groene wandeling vanuit Kuregem door het Grisarpark naar het Zuidstation.