Move'Hub, Nieuws, Pers

Persbericht – ‘Financieel evenwicht’ van promotoren is belangrijker dan de belangen van inwoners

11.02.2024

Kort voor de eindejaarsfeesten was er een overlegcommissie voor Move’Hub, een groot vastgoedproject in Sint-Gillis en Anderlecht. Met een oppervlakte van 54.500 m2 gaat het om het zoveelste volumineuze project nabij het Zuidstation. Kantoren beslaan 2/3 van de oppervlakte en bevinden zich grotendeels in een toren van 77 m hoog. Verder zijn er nog 64 Citydev koopwoningen, 26 privéwoningen – waarvan 2 in co-living –, groene ruimte die enkel privatief is en niet één sociale woning. Niet zo origineel dus, en zeker niet sociaal…

In de meer dan 10 jaar durende saga die tot het huidige project heeft geleid, hebben de overheid en promotoren Atenor en BPI veel heen en weer gepraat. Het oorspronkelijke programma van 100.000 m2 omvatte drie torens, waarvan er één 150 meter hoog was, even hoog als de Zuidtoren. In 2021 werd er een akkoord bereikt voor een scenario zonder torens.

Het nieuwe project moet de richtlijnen volgen die het Brusselse Gewest opstelde nadat het RPA Zuid on hold gezet werd. Dat wil zeggen dat projecten moeten voldoen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV), en dus ook dat er geen torens gebouwd mogen worden die hoger zijn dan de gemiddelde hoogte in de wijk en dat er 25% sociale woningen voorzien worden. Deze opmerkingen werd trouwens opgenomen in het advies de overlegcommissie van eind december. Je zou je dan verwachten aan een negatief advies van diezelfde commissie, gezien de overheidsrichtlijnen – die nog geen jaar geleden werden opgesteld (maart 2023) – met de voeten getreden worden.

Maar neen. De overlegcommissie heeft unaniem een gunstig advies gegeven, met toevoeging van enkele voorwaarden die eerder cosmetisch van aard zijn. En die hebben niets te maken met sociale woningen (terwijl er maar 4% aan sociale woningen zijn de wijk), een openbaar park (terwijl Brussel Leefmilieu de buurt aanduidde als een gebied met een tekort aan openbare groene ruimtes) of nog een vermindering van de bouwhoogte in overeenkomst met het GSV (terwijl de wijk drie keer zo dicht bevolkt is dan het gewestgemiddelde, of nog 20.400 inw/km2 ten op zichte van 7.500 inw/km2). Alleen Sint-Gillis vraagt dat er sociale woningen in het project komen en de hoogte van de toren te verminderen.

Waar het in werkelijkheid eigenlijk op aan komt, wat de overlegcommissie betreft, is dat een ‘financieel evenwicht’ voor de promotoren. Ze beweren dat er tenminste 38.000 m2 kantoorruimte nodig is om een rendabel project te hebben. Wat die berekeningen precies inhouden, moeten we nog te weten komen. Het begeleidingscomité

Het begeleidingscomité betreurde dat de aanvrager, in het milieueffectenrapport, financiële beperkingen naar voren had gebracht. Die hebben het studiebureau sterk beïnvloed bij het ontwikkelen van alternatieven. Met andere woorden, de impactstudie is ontworpen om het ‘financiële evenwicht’ van het project te garanderen, en legt daarbij bewust de richtlijnen van de overheid naast zich neer. Men koos voor rentabiliteit ten koste van objectief vastgestelde tekortkomingen op vlak van groene ruimte en sociale woningen.

Daarom vragen Midi Moins Une !, IEB, le BRAL, le CRU et l’ULAC weerom:

  • een openbaar park voor de buurtbewoners en buurtgebruikers
  • op zijn minst: de richtlijnen van maart 2023 naleven en dus een beperkte bouwhoogte volgens de richtlijnen van de GSV en 25% sociale woningen.

Perscontact

Nederlands
BRAL: Benjamin Delori – 0471 47 42 72

Frans
Midi moins une !: Raphaël Rastelli, 0484 94 20 61
IEB: Claire Scohier – 0473 66 75 05
ULAC: Benayad Abderazzak, 0468 49 90 84
CRU: Wayan Brindel – 0494 89 60 44

 

© B architecten / Jaspers-Eyers Architects