Jaar: 2024

Move'Hub, Nieuws, Pers

Persbericht – Move’Hub slaat de bal mis!

Na een tweede ronde in de overlegcommissie op donderdag 13 juni werd het Move’Hub-project lichtjes aangepast. De woongebouwen zijn nu afgestemd op de hoogten en afmetingen van de bestaande gebouwen in het Kuifje-blok. Toch omvat het project nog steeds een kantoorgebouw van meer dan 38.000 m² in een toren van 77 m hoog, volledig in strijd met de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. Een groot deel van het braakliggend terrein wordt verhard en er is geen garantie voor de creatie van sociale woningen. Op vlak van sociale en ecologische uitdagingen slaat Move’Hub duidelijk niet de juiste richting in.

Pers

PERSOVERZICHT

Hier vind je een overzicht van alle persartikels over het verzet tegen het RPA Zuid, de stedenbouwkundige vergunning voor de NMBS-zetel in het Postsorteercentrum en nog andere stedenbouwkundige projecten.