RPA Zuid

Wat is RPA Zuid?

RPA staat voor Richtplan van Aanleg. Het is een plan dat uitgewerkt wordt door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, waarin een zone afgebakend wordt waarbinnen er de komende jaren een nieuwe stadsinrichting komt. Het plan bepaalt afmetingen van gebouwen (hoogte, grootte), ligging (wat komt waar), bestemming (welke functie op welke plaats: woningen, kantoren, groene ruimte, parking…) en de inrichting van publieke ruimte en wegennet. Er zijn een tiental RPA’s in het Brussels gewest die nu goedgekeurd moeten worden. Op de website van het Gewest kan je alle projecten bekijken.

Het bijzondere aan een RPA is dat afgeweken kan worden van de bestaande algemene stedenbouwkundige regelgeving. Deze algemene regelgeving is vastgelegd in het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan) of de GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) en zorgt ervoor dat er beperkingen opgelegd worden, o.a. op vlak van de hoogte van gebouwen… En daarin schuilt net het gevaar van een RPA: het Gewest kan doen wat het wil!

Het RPA Zuid is een typisch voorbeeld van een plan dat afwijkt van de regelgeving en uitgewerkt is in overleg met grootgrondbezitters… Zo’n ‘overleg’ mondt uit in de toestemming om tot zeer grote hoogte te bouwen en de zone te verdichten (er mag veel meer gebouwd worden) om zo tegemoet te komen aan de ambities van de grote vastgoedspeculanten.

Het RPA Zuid staat open voor openbaar onderzoek tot en met 2 november 2021. Alle documenten en uitleg is beschikbaar op de website van perspective.brussels (het bevoegde regionale agentschap). Je kan reageren als privépersoon en opmerkingen doorsturen tot die datum:

Teken ook de petitie tegen het RPA Zuid van Midi Moins Une !